Duurzaamheid...

... is dé megatrend voor de komende decennia. De impact qua energie, grondstoffen en consumentenvoorkeuren zal veel organisaties raken. Oplossingen als circulaire economie helpen om bedrijfsmatig beter en duurzamer te presteren. Ze vergen interne veranderingen en nieuwe samenwerkingsverbanden om de eigen beperkingen te overwinnen. Permanente aandacht en sluitende business cases zijn belangrijk omdat de urgentie door de lange tijdslijnen soms verloren gaat in "de waan van de dag".

Duurzaamheid is natuurlijk een containerbegrip geworden. Klimaatverandering en milieu zijn een belangrijk element. Daarnaast speelt de langere termijn houdbaarheid van onze organisaties een hoofdrol: het balanceren van de belangen van alle betrokkenen en het aantrekkelijk houden van de organisatie.

Om duurzaamheid levendig op de agenda te houden hebben we materialen ter inspiratie ontwikkeld en houden we de trends rond duurzaamheid bij. Met onze diensten op het vlak van visie en strategie, programmamanagement en integraal veranderen ondersteunen we uw duurzaamheidsinitiatieven en hun implementatie. We spreken graag verder in een nader contact!

We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar te leen van onze kinderen
(Indiaans spreekwoord)

Andere Bridges2Beyond thema's: