Welkom bij Bridges2Beyond!

Voor organisaties bruggen bouwen naar “het onbekende” is onze passie, zoals ook onze naam uitdrukt. "Het onbekende" kan relevant zijn voor de organisatie (een nieuwe strategie, een betere organisatie of innovatie) of voor de gehele samenleving (disruptieve technologie, de transitie naar een duurzame samenleving, etc.). Bruggen bouwen is nodig binnen de organisatie om initiatieven breed gedragen te krijgen; ook met partijen buiten de organisatie zijn vaak bruggen nodig om initiatieven gerealiseerd te krijgen. Dit vanuit inhoud en proces doen is waar wij voor staan. We helpen u “die cruciale stap verder” te zetten!

Veranderen is voor organisaties vaak een uitdaging. Zoals wij het zien, zitten we in een verandering van tijdperken waarin de wijze van ondernemen sterk zal veranderen. De continuerende financiële crisis heeft veel dieper liggende oorzaken, disruptieve technologie snelt voort en duurzamer opereren wint aan belang. Zo'n fundamentele verandering van de spelregels - die sinds de tweede wereldoorlog geldig zijn - brengt kansen en natuurlijk ook onzekerheid.

Vanuit jarenlange ervaring met deze onderwerpen, met organisatieadviesdiensten en met ondernemerschap bouwt Bridges2Beyond samen mét u en uw organisatie bruggen naar deze onbekende toekomsten. Onze ervaring ziet u weerspiegeld in de wijze waarop we uw project aanpakken. Neem contact met ons op voor een nadere toelichting.