Integraal veranderen...

... is een vak waarin inhoud en procesvoering in combinatie leiden tot verandering. Strategische veranderingen gaan niet vanzelf, zo luidt de ervaring van veel organisaties. In onze ervaring stoelt succes op een goede verbinding met de omgeving in al zijn aspecten en een goede afstemming binnen de organisatie.

Procesvoering omvat voor ons het op de goede momenten betrekken van mensen, zorgen voor adequate besluitvorming en een goede business case
alsmede aansluiten op/bijsturen van de organisatiecultuur. We combineren dit altijd met de inhoud van de strategische verandering (bv. de introductie van een nieuw product of van nieuwe werkwijzen en systemen). In onze werkwijze volgen we daartoe de volgende uitgangspunten:
  • In uw organisatie bestaat ervaring en kennis waarop we verder kunnen bouwen; zowel qua inhoud als qua procesvoering. Het gaat erom goed om te gaan met onzekerheden en de gaten in kennis en ervaring aan te vullen
  • Open staan voor invloeden uit de buitenwereld - zoals bv. externe trends en ontwikkelingen en te verwachten wet- en regelgeving - is een houding. Voor succes is het cruciaal, met name voor het ontwikkelen van visie en strategie. Veerkracht van de organisatie is het gevolg
  • Zonder door te slaan aandacht besteden aan alle relevante aspecten (bv. ook governance en prestatiemeting)
  • We werken interactief samen en vullen waar nodig uw organisatie gericht aan met externe expertise en onze diensten. Bruggen bouwen tussen partijen doen we om te versnellen en beperkt het beslag op de altijd schaarse middelen van de organisatie. Als netwerk werken we met duidelijke regie zodat u altijd optimaal wordt bediend
Door deze uitgangspunten te hanteren blijken projecten soepeler te verlopen. Onze jarenlange ervaring in het adviseren van organisaties betaalt zich hier uit doordat we in projectleiding en programmamanagement inhoud en proces naadloos voor u laten aansluiten. Als u graag verder wilt praten over hoe dat voor uw organisatie van belang is, kunt u contact met ons opnemen!